Přijaté Podmínky Používání

Aktualizovaná verze našich Podmínek užití služby vstupuje v platnost od ledna 2020. Aktualizovanou verzi Podmínek užití služby naleznete níže. Tyto podmínky se řídí zákony v Hong Kongu.

Vítejte v Apowersoft. Vstupem na tyto webové stránky vyjadřujete souhlas s dodržováním níže uvedených smluvních podmínek. Společnost Apowersoft si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto smluvní podmínky a produkty, služby, ceny a programy uvedené na svých stránkách a rovněž vyhledat veškeré právní a majetkové prostředky za jakékoli porušení těchto pravidla a podmínky.

"Apowersoft" je registrovaná obchodní značka společnosti WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Používání ochranné známky Apowersoft je přísně zakázáno na jakémkoli produktu či službě, který nepatří společnosti WANGXU, pokud není užíván na základě našeho předchozího písemného souhlasu. V opačném případě budeme vymáhat právo na porušení ochranné známky a nekalou soutěž v rozporu se zákonem.

Autorská práva

Tato webová stránka a její materiál (včetně, ne však omezeně textů, grafik, log, zvuků a softwaru) je materiálem s autorským právem Apowersoft Limited. Všechna práva jsou vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED reprodukována, distribuována nebo přenášena v žádné podobě ani jiným způsobem, včetně kopírování, záznamu nebo jiných elektronických nebo mechanických metod, s výjimkou následujících situací:

1. Smíte si vytisknout nebo stáhnout výňatky na svůj místní pevný disk pouze pro osobní a nekomerční účely.

2. Smíte zkopírovat obsah jedincům třetích stran pro jejich osobní použití pouze za předpokladu, že webovou stránku jako zdroj materiálu.

Odškodnění

Tímto odškodňujete v plném rozsahu společnost WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. od a proti veškerým závazkům, nákladům, nárokům, důvodům, škodám a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývající z jakéhokoli vztahu s vaším porušením některého ustanovení těchto Podmínek.

Odmítnutí odpovědnosti

Ačkoli byla předem učiněna všechna předběžná opatření k ověření přesnosti informací obsažených v tomto dokumentu, ani my, ani třetí strany neposkytujeme žádnou záruku ani záruku přesnosti, včasnosti, výkonu, úplnosti nebo vhodnosti informací, materiálů a softwaru, které se nachází nebo jsou nabízené na těchto stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakoukoli takovou nepřesnost nebo chybu v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

Veškeré informace, materiály nebo software na tomto webu můžete používat zcela na vlastní nebezpečí. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše specifické požadavky.

Některý obsah na naší webové stránce pochází z Internetu a je zde prezentován pouze pro zobrazení. Veškerá práva jsou vyhrazena autory. Pokud tento obsah jakýmkoliv způsobem porušuje jakákoliv vaše práva, kontaktujte nás prosím písemně. Vaše dokumenty bez váhání a prodlení smažeme.

Odkazy na Další Webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. nevlastní nebo nespravuje.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Proto jste při procházení webových stránek třetích stran plně zodpovědní za to, že se setkáte s jakýmikoli riziky.

Vřele vám doporučujeme, abyste si přečetli pravidla používání a zásady ochrany osobních údajů jakýchkoliv webových stránek třetích stran nebo služeb, které navštěvujete.

Stáhnout Software

Apowersoft zpřístupňuje určité softwarové produkty prostřednictvím webové stránky Apowersoft. Přestože máte možnost stáhnout libovolný software, který je zde uveden, nemáte právo jej reprodukovat nebo dále rozšiřovat. Licence na software se řídí zákony Číny a zákony vaší země.

Ochranné známky

"Apowersoft" je registrovaná ochranná známka společnosti Apowersoft Limited. v Číně, Shenzhen (Šen-Čen). Je přísně zakázáno používat ochrannou známku společnosti Apowersoft na jakémkoli produktu nebo službě, která nepatří společnosti Apowersoft, pokud není použita s naším předchozím písemným svolením. V opačném případě se jedná o porušení ochranné známky a nespravedlivou hospodářskou soutěž v rozporu se zákonem.

Zpětná vazba

Vždy oceníme, pokud naši uživatelé mají dotazy, očekávání, či připomínky a vždy se rádi dozvíme o vašich návrzích, které nám pomohou zlepšovat náš software. Pokud se rozhodnete zaslat nám komentáře, nápady nebo připomínky, souhlasíte s tím, že je můžeme bez omezení nebo kompenzace použít.