Odmítnutí odpovědnosti Apowersoft Video Download Capture

Tato smlouva se skládá ze dvou částí, "Licenční smlouva ke stažení licencí Apowersoft Video Download Capture" a "Odmítnutí odpovědnosti". Před instalací aplikace Video Download Capture si pozorně přečtěte smlouvu. Pokud jste ji již nainstalovali, znamená to, že se smlouvou souhlasíte.

Licenční smlouva pro koncové uživatelet

1. Licenční smlouva k softwaru.

V této licenci "Produkt" znamená softwarový produkt "Video Download Capture". Tato licence je právní smlouva mezi Vámi a Video Download Capture. Pokračováním v instalaci produktu a s ohledem na vaše užívání Produktu, se považuje za udělení souhlasu s podmínkami této licence. Video ke stažení Capture umožňuje používat Produkt pouze v souladu s podmínkami této licence a vaše práva vyplývající z této licence budou automaticky ukončena bez oznámení, pokud nesplníte podmínky této licence.

2. Licence produktu

Vzhledem k tomu, že souhlasíte s dodržováním podmínek této licence a s předmětem obsahu podmínek této licence, společnost Video Download Capture vám uděluje nevýlučnou a nepřenosnou licenci k používání Produktu pro následující účely a ve tímto způsobem. Můžete:

1. Instalovat a používat Produkt pro osobní, vzdělávací (neziskové) účely. V těchto případech vám bylo uděleno právo používat a vytvářet neomezený počet kopií tohoto softwaru.

Nesmíte:

 • Používat tento Produk pro komerční použití.
 • Odstraňovat jakékoli označení o vlastnictví nebo štítky z Produktu.
 • Provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat nebo dělat odvozená díla založená na principu tohoto Produktu (s výjimkou a pouze v rozsahu, v němž je taková činnost výslovně povolená příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení).
 • Pronajímat, najímat, sublicencovat nebo převádět Produkt nebo jakékoliv jeho kopie včetně veškeré jeho související dokumentace.

Video Download Capture může:

 • Zobrazovat reklamy v Produktu.
 • Shromažďovat statistiku reklam (počet zobrazení reklam, kliknutí, uzavírání reklam) neidentifikovatelným způsobem. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Další podmínky pro firmy

Pokud licencujete výrobek pro podnikatelské účely a nikoliv jako pro spotřebitele, tato licence nabývá účinnosti mezi Video Download Capture a vámi jako obchodním subjektem. Zároveň se zavazujete, že podniknete veškeré kroky, abyste zajistili, že Produkt bude správně provozován a používán také vašimi zaměstnanci a kolegy.

4. Práva k duševnímu vlastnictví

Tento Produkt je duševním vlastnictvím Video Download Capture a je chráněn zákonem. Berete na vědomí, že veškerá duševní vlastnictví k tomuto Produktu kdekoli na světě patří Video Download Capture, práva tohoto Produktu jsou vám licencovaná (nikoli prodaná), a vy nemáte žádná práva vztahující se k tomuto Produktu, vyjma toho, že jej můžete užívat pro své potřeby v souladu s podmínkami této licence.

5. Zřeknutí se záruky

TENTO PRODUKT A JAKÁKOLI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPŘÍPUSTNOSTI. VŠEOBECNÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO VÝKONU PRODUKTU ZŮSTÁVÁ NA VÁS.

6. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ Video Download Capture ZODPOVĚDNÉ ZA ZÁVAZKY K ZÁKAZNÍKŮM ZA ZÁRUKY ZODPOVĚDNÉ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, NEOMEZENÉ ŠKODY ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY) V NÁVAZNOSTI NA POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT.

7. Obecné

Aktualizace mohou být licencovány prostřednictvím Video Download Capture s dalšími nebo jinými podmínkami, přičemž Video Download Capture nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace. Tato licence je úplná smlouva mezi vámi a námi a nahrazuje veškerá předchozí prohlášení, závazky nebo reklamy vztahující se k Produktu a potvrzujete, že při přistoupení k této Licenci jste se nespoléhali na žádné prohlášení, prezentaci, reklamu, ujištění nebo záruku (nezáleží zda z nedbalosti nebo nevědomosti), jiné než jsou výslovně uvedeny v této licenci. Tyto podmínky mohou být změněny bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.apowersoft.com a stáhněte si software, abyste získali nejnovější Licenční smlouvu pro koncové uživatele.

Shromažďování statistik

Máme spoustu funkcí a vylepšení, na kterých stále pracujeme. Pomozte nám upřednostňit je všechny tím, že povolíte aplikaci Video Download Capture odesílání anonymních statistických zpráv o chybách a užívání. Po odsouhlasení uživatelem služba běží v případě, že jste online. Zároveň zvolíme nejvhodnější čas pro zasílání zpráv na dobu, kdy nejsou naše servery přetíženy.

Přehledy statistik užívání obsahují informace o nejběžnějších úkonech, preferovaných webových stránkách, formátech konverze atd. Nezahrnují názvy stažených a převedených souborů. NIKDY NESHROMAŽĎUJEME ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE, včetně vašich e-mailových adres, přihlašovacích údajů, hesel, IP adres, navštívených webových stránkách, vaší polohy nebo kontaktních informací. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Zprávy o selhání obsahují systémové informace v době selhání, typ chyby, podrobnosti o souboru týkající se selhání.

Odmítnutí odpovědnosti

I. Omezení odpovědnosti

Apowersoft Video Download Capture neukládá, nenabízí, nepřijímá, nesdílí ani neposkytuje jakýkoli multimediální obsah, přestože je otevřený a je již k dispozici široké veřejnosti. Pouze poskytujeme služby nebo extrahujeme dostupné odkazy ke stažení pro uživatele (osoba, která využívá službu Video Download Capture). Uživatel by měl dodržovat autorský zákon a podmínky používání webových stránek, ze kterých budou soubory staženy. V případě, že nebude povoleno opětovné použití stažených souborů, uživatel nemůže upravovat a/nebo redistribuovat stažená videa, zvuky nebo obrázky. V takových případech jsou služby poskytované službou Video Download Capture k dispozici pouze pro osobní potřebu. Jsou-li zdrojové soubory zakázány ke stažení, uživatel nemůže službu Video Download Capture používat ke stahování. Uživatel je výhradně zodpovědný za jakékoli zneužití těchto služeb, porušování autorských práv a protiprávní použití stažených souborů.

Koncový uživatel je právně odpovědný za řádné užívání tohoto softwarového nástroje, respektování práv duševního vlastnictví a dodržování „podmínek používání“ webových stránek, ke kterým přístupuje díky programu Video Download Capture. Koncový uživatel souhlasí a přistupuje k tomu, že tuto aplikaci použije pouze pro přístup k obsahu, pro který má oprávnění a využívá počítačové nebo internetové připojení, k němuž má plné oprávnění k vizualizaci, přenosu, stažení nebo přístupu k takovému obsahu, který je v souladu s místními zákony dané země.

II.Zdroj obsahu

Video Download Capture neukládá, nenabízí, nehostí, nesdílí ani neposkytuje žádný druh obsahu. Veškerý multimediální obsah, který je přístupný používáním Video Download Capture je uchováván a obsluhován pomocí „EXTERNÍCH VIDEO/SOCIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK“, které jsou otevřené a dostupné široké veřejnosti, a jejich vlastníci a operátoři jsou JEDINÝMI právně odpovědnými osobami za obsah, který je „uložen, obsluhován a/nebo přesměřován“ z jejich webových serverů. Majitelé těchto webových stránek mají právní autorizaci a právo obsluhovat a distribuovat multimediální obsah, který NABÍZEJÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI; Video Dowload Capture zároveň nemá ani neudržuje žádný vztah s majiteli a autory těchto webových stránek, a tudíž nemůže kontrolovat obsah u těchto zdrojů. Koncový uživatel je zodpovědný za dodržování „podmínek užívání“ každé webové stránky před tím, než začne používat tento software k přístupu k jeho obsahu. Pokud se domníváte, že vaše autorská práva by mohla být jakýmkoliv způsobem porušena, MUSÍTE veškeré vaše připomínky adresovat přímo EXTERNÍM VIDEO/SOCIÁLNÍM WEBOVÝM STRÁNKÁM, nebo jejich správcům, vlastníkům či operátorům.

Video Download Capture:

 • TENTO PROGRAM NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍBUZNÉM VZTAHU, ANI NEUDRŽUJE ŽÁDNÝ DRUH PARTNERSTVÍ NEBO SPOLUPRÁCE S ŽÁDNOU VIDEO/AUDIO/SOCIÁLNÍ WEBOVOU STRÁNKOU.
 • NEVLASTNÍ, NEOPERUJE NEBO NEKONTROLUJE SERVERY PRO streamování videí, streamování hudby, video hosting nebo audio hosting.
 • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESPOLUPRACUJE PŘI NAHRÁVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU NA SERVERY TŘETÍCH STRAN.
 • Užíváním této služby automaticky souhlasíte s tímto omezením odpovědnosti a “Licenční smlouvou pro koncové uživatele“, se kterou koncový uživatel souhlasil při instalaci této služby, a která byla odsouhlasena mezi KONCOVÝM UŽÍVATELEM a POSKYTOVATELEM SLUŽEB.

Nesprávné používání služby Video Download Capture, zneuřivání, snaha škodit ostatním uživatelům nebo využívání a vykořisťování jakéhokoliv druhu v rámci této dohody, vedoucí k újmě nebo škodám vůči autorovi, bude dostatečným důvodem k okamžitému zrušení licence a ukončení této smlouvy v takovém termínu, aby bylo možné připravit právní kroky vedoucí k žalobě proti porušovateli.

III. Nárok autorských práv

Video Download Capture bere otázku duševního vlastnictví velmi vážně a je odhodlána uspokojit potřeby majitelů obsahu a zároveň jim pomáhá korigovat zveřejňování jejich obsahu online. Je třeba poznamenat, že Video Download Capture je jednoduchý vyhledávač videí dostupných na nejrůznějších webových stránkách třetích stran.

Zodpovědnost za všechna videa zobrazená na webových stránkách třetích stran nesou tyto stránky, a nikoli Video Download Capture. Nemáme informace, zda obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran je nebo není vlastníkem obsahu povolen, neboť toto je záležitostí mezi hostitelským webem a vlastníkem obsahu. Video Download Capture nehostuje žádný obsah na svých serverech ani síti.

Video Download Capture je pro-DMCA (DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT) webovou stránkou, a protoa tito vlastníci obsahu mohou používat protokol DMCA, aby požádali o odstranění odkazů na videa, o kterých se domnívají, že porušují jejich autorská práva.

Majitelé obsahu musí ale pochopit, že odstraněním linku z Video Download Capture, nebudou odstraňovat skutečné zdrojové video z webu třetí strany. Majitelé obsahu musí kontaktovat samotnou stránku hostingu videa a požádat o její odebrání .

Pokud jste vlastníkem autorských práv, nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv, nebo disponujete jakýmkoli výlučným právem podle autorského zákona a domníváte se, že vaše dílo bylo kopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahláste své oznámení protiprávního jednání Video Download Capture poskytnutím níže uvedených informací:

 1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;
 2. Identifikace díla chráněného autorskými právy, o němž se tvrdí, že byla porušena, nebo pokud více děl chráněných autorským právem běží na jediném online místě a jsou pokryty jediným upozorněním, pak reprezentativním seznamem těchto děl na webové stránce;
 3. Identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje práva nebo má být předmětem protiprávní činnosti, a který má být odstraněn nebo přístup k němu má být zakázán, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby umožnily videu najít materiál; toto musí být ve formě přímé URL adresy stránky, na které je propojený obsah porušen. Tento detail je nutný, protože každé video může obsahovat více odkazů a chceme chránit vztahy s našimi partnery, zároveň se chceme vyhnout tomu, aby nedošlo k chybnému smazání autorizovaných odkazů.
 4. Informace, které Video Download Capture potřebuje ke kontaktování strany stěžovatele, včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy na které bude stěžovatel k zastižení;
 5. Prohlášení, že žalující strana má v dobré víře přesvědčení, že používání materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povolen vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo právním řádem; a Prohlášení, že informace v oznámení jsou pravidé, a pod hrozbou trestného činu křivé přísahy, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Majitelé obsahu musí také pochopit, že Video Download Capture je komplexním systémem automatických indexátorů, robotických skriptů a uživatelských příspěvků; pokud na webu existuje nějaké video, najdeme ho a indexujeme ho. Je zcela možné, že budeme indexovat dříve odebrané video, které je hostováno pomocí jiné URL adresy nebo jiné webové stránky. Pokud k tomu dojde, dejte nám vědět pomocí DMCA protokolu a problém budeme řešit. Prosím neposílejte žádosti DMCA s požadavkem na odstranění celých kanálů, kategorií nebo pořadů. Přijmeme pouze žádosti o odstranění skutečného odkazu.

Veškerá tvrzení o porušení autorských práv na této webové stránce nebo ohledně těchto webových stránkek by měla být zasílána prostřednictvím kontaktního formuláře Video Download Capture. Pokud máte problémy, neváhejte a kontaktujte nás.